Gintoki x Okita (Sadist Duo♥)

Forever my OTP for this series.<33

x | x | x | x